Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Totaalbeeld kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Totaalbeeld en/of omdat je deze gegevens zelf bij het mailen van Totaalbeeld verstrekt.

Totaalbeeld kan de volgende persoonsgegevens verwerken (dit is met name van toepassing op facturen):
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je bankgegevens

Waarom Totaalbeeld gegevens nodig heeft

Totaalbeeld verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Totaalbeeld je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Totaalbeeld gegevens bewaart

Totaalbeeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Totaalbeeld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Dat is op deze website niet van toepassing.

Google Analytics

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info [at] totaalbeeld.com. Totaalbeeld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Totaalbeeld jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Totaalbeeld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Totaalbeeld neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Totaalbeeld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Totaalbeeld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Totaalbeeld op via info [at] totaalbeeld.com.